Derlenen Sarf ve Nahiv Bilgileri

Ana Sayfa                        Amiller            Mamuller            İ'rab            Emsile            Bina            Linkler

 www.helarafte.com Sitesi Cep Telefonları için tasarlandı ve bu sitenin de ona uyumlu olması için çalışılıyor.

Kardeşlerimize,

Sitemiz, Ayet-i Kerîme'lerdeki sarf ve nahiv bilgilerini anlamaya yardımcı olması için hazırlanmaktadır. Çalışmamızda, aşağıdaki eserler temel kaynak olarak alınmıştır.

Sarf bilgileri, zahiri beş duyu ve akıl ile çalışarak kazanılır. Nahiv bilgileri ise, batinî beş duyu ve kalp ile tefekkür edene verilir. Sarf bilgileri ile nahiv bilgileri arasındaki farklar, Hz. Ali (k.a.v) ye sorulan aşağıdaki soruda ve kendilerinin buyurdukları cevapta görülebilir:

Soru: “Yâ Ali, kainat yaratılmadan önce, Ellah Teala neredeydi ?”

Cevap: “Nerede diye sormak, mekandan sormak demektir. Ellah Teala, mekandan münezzehtir. Yaratılmadan önce Ellah Teala vardı, başka hiçbir şey yoktu. Şimdi olduğu gibi.” (NOT: Cevaptaki “….Şimdi olduğu gibi.“ sözünün mânasını akıl ile anlayamayız, ancak kalp ile anlarız. Çünkü, nahiv bilgisi vehbi’dir ve kalplerin Sultanı’ndan öğrenilir.)

Nahiv bilgileri ile felsefe bilgileri arasındaki ayrılık da, şöyle özetlenebilir:

Nahivciler, "İnsan yaratılmasaydı, kainat da yaratılmazdı" derler.

Felsefeciler ise, "Kainat olmasaydı, insan da olmazdı" derler.

Sarf - Nahiv bilgileri, "Kur'an-ı Kerim'i Anlama Elif-Bâ'sı" gibidir. Bu nedenle "Kur'an-ı Kerimi anlamakla mükellefim" diyen kişi, Sarf - Nahiv'i öğrenmekle yükümlüdür.

Hürmetlerimizle, Ocak.2008

 1. تفسير القرآن الكريم و اعرابه و بيانه, Muhammed Ali Tâha Ed-Durre
 2. Füyuzat, Kur'an-ı Mübîn'in Meâlen Tefsisi, Seyyid Muhammed Şemseddin Yeşil
 3. Avâmil, Mikail Adıgüzel
 4. Miftâhu'l-Ulûm, R.Akbal
 5. İzhar, Ali Rıza Kaşeli
 6. Adım Adım Kur'an Dili, Dr. Neclâ Yasdıman
 7. Arapça Dilbilgisi. Nahiv, Dr. Mustafa Meral Çörtü
 8. Arap Dilinde Edatlar, Hasan Akdağ
 9. Kâfiye Mefhumu ve İ'rabu, Mikail Adıgüzel
 10. (El-Fevâidü'z-Ziyâiyye) Molla Câmi Tercümesi, Ercan Elbinsoy
 11. Kaynaklarıyla TASAVVUF (Âdab-Mürşid-Hizmet), Dr. Dilaver Selvi
 12. Muvazzah Sarf İlmi, Şaban Sadoğlu
 13. Kur'an ve Hadîs Kaynaklı Arapça Dilbilgisi Sarf, Prof.Dr. M. Sadi Çögenli
 14. Kur'an ve Hadîs Örnekli Arapça Dilbilgisi Nahiv, Prof.Dr. M. Sadi Çögenli

erkonakhalil@gmail.com

Halil Erkonak ve Sacide Kahvecioğlu (Erkonak).