Derlenen Sarf ve Nahiv Bilgileri

Ana Sayfa            Âmiller            Mamuller            İ'rab            Emsile            Bina            Linkler

 

BİNA : Kastedilen muhtelif mânaları ifade edebilmek için bir masdarın değişik sîgalara çevrilmesine ait 35 kalıp mevcuttur. Masdarın çekimi, Bina kitabının konusudur.

 

BİNA
Asli Fiiller
Mezid Fiiller
Yedi Kısım
KÖKLER Excel Dosyası
Fiil Cümlesi
İsim Cümlesi

Sülasi Mücerred BAB'ları
 
Rubaiyyun  Rubai Mezid YEDİ KISIM-1 . YEDİ KISIM-2

19 Çeşit HADES Tablosu

1.BAB
    RUBÂİ MÜCERRED     ?   فَعْلَلَ ?    أَفْعَلَ  İF'ÂL-1 ... İF'ÂL-2 ?  İf'illâl    إِفْعَلَلَّ SAHİH Fiil

2.BAB
DAHRECE'ye (Rubai Mücerrede) Mülhak? ?    فَعَّلَ    TEF'ÎL-1 ... TEF'ÎL-2 TEDAHRECE ve Mülhak MİSAL Fiil-1 ... MİSAL Fiil-2 

( وجل  /  يسر )

3.BAB
(?.1)  فَيْعَلَ ?    فَاعَلَ    MUFÂALE ?  Tedahrece    تَدَحْرَجَ ECVEF Fiil

( قول / كيل )

4.BAB
(?.2)  فَوْعَلَ Humasiyyun? (?)  Tecelbebe    تَجَلْبَبَ NÂKIS Fiil

( سرو / سرى )

5.BAB
(?.3)  فَعْوَلَ ?    إِنْفَعَلَ    İNFİÂL (?)  Tecevrebe    تَجَوْرَبَ MUZAAF Fiil

( مدد )

6.BAB
(?.4)  فَعْيَلَ ?  ?  إِفْتَعَلَ   İF'TİÂL-1 . İF'TİÂL-2 (?)  Teşey'tane    تَشَيْطَنَ LEFİFUL MAKRUN Fiil

( قوى )
MÜTEADDÎ
(?.5)  فَعْلَلَ
?    إِفْعَلَّ      İF'İLÂL (?)  Terah'veke    تَرَهْوَكَ LEFİFUL MEFRUK Fiil

( وقى )
LÂZIM
(?.6)  فَعْلَى
?  تَفَعَّلَ  TEFA'UL-1 . TEFA'UL-2 (?)  Tesel'kaye    تَسَلْقَىَ MEHMÛZEL Fâ - Ayn - Lâm Fiil

( أكل   سئل   قرأ )
 
?  تَفَاعَلَ  TEFÂUL-1 . TEFÂUL-2
İHRANCEME ve Mülhak
.
Sudasiyyun
?

?  İhran'ceme    اِحْرَنْجَمَ

?  İS'TİF'ÂL    إِسْتَفْعَلَ
?  İk'an'sese    اِقْعَنْسَسَ

?  İf'î'lâl    إِفْعَوْعَلَ
?  İs'len'kâ    اِسْلَنْقَى

?  İf'ivval    إِفْعَوَّلَ

?  İf'îlâl    إِفْعَالَّ

Kesbî İLİM'i kazanabilmek için; Kur'an-ı Kerîm'deki SAHİH fiillere (BAB'larına ve KÖK'lerine göre) Ellah Teala'nın yüklediği anlamların bilinmesini ve idrak edilmesini kolaylaştıracağını umduğum bir tablo hazırlanmaktadır. (NOT: "KokID" Kur'an-ı Kerîm Lügatındaki sıra numarasıdır.)

1.BAB'daki SAHİH fiiller :

( حصد حصر حضر ) ( حشر )  ( حرث   حزن ) ( ثبت ) ( جنب ) ( حبر ) ( بلغ ) ( بهت ) ( ترك ) ( بسط ) ( بسر ) ( برز ) ( بطن ) ( بطل ) ( بطش )
( حكم )erkonakhalil@gmail.com

Halil Erkonak ve Sacide Kahvecioğlu (Erkonak).