Rubai Mücerrede Mülhak Bablar Rubai Mücerred
6.Bab
Yalnız Lâzım
4.Bab
Yalnız Lâzım
3.Bab
Yalnız Müteaddi
2.Bab
Yalnız Müteaddi
1.Bab
Yanız Lâzım
Çok kere Müteaddi, bazen Lâzım
Mazi فَعْلَى فَعْيَلَ فَعْوَلَ فَوْعَلَ فَيْعَلَ فَعْلَلَ
Muzari يُفَعْلِى يُفَعْيِلُ يُفَعْوِلُ يُفَوْعِلُ يُفَيْعِلُ يُفَعْلِلُ
Mimsiz Masdar-1 فَعْلَيَةً R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi فَعْلَلَةً
Mimsiz Masdar-2 فِعْلاَءً R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi 1.Bab gibi فِيعَالاً فِعْلَالاً
Ensesi üzere yıktı Kaydı Aşikar oldu Kuvvetten düştü Yardı Şiddetle sallandı
Mazi سَلْقَى عَثْيَرَ جَهْوَرَ حَوْقَلَ بَيْطَرَ زَلْزَلَ
Muzari يُسَلْقِى يُعَثْيِرُ يُجَهْوِرُ يُحَوْقِلُ يُبَيْطِرُ يُزَلْزِلُ
Emri Gâib لِيُسَلْقِ R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi لِيُزَلْزِلْ
Nehy Gâib لاَ يُسَلْقِ R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi لاَ يُزَلْزِلْ
 Emri Hazır لاَ يُسَلْقِ R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi زَلْزِلْ
Nehy Hazır لاَ تُسَلْقِ R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi لاَ تُزَلْزِلْ
İsmi Fâil مُسَلْقٍ R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi مُزَلْزِلٌ
İsmi Meful مُسَلْقً مُعَثْيَرٌ فِهِ R.Mücerred gibi مُحَوْقَلٌ بِهِ R.Mücerred gibi مُزَلْزَلٌ
İsmi Mensub سَلْقَيِىٌّ  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi زَلْزَلِىٌّ
İsmi Tafdil اَشَدُ ّمِنْهُ سَلْقَيَةً  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi اَشَدُ ّمِنْهُ زَلْزَلَةً
Mubalagalı İ.F Gelmez   Gelmez  Gelmez  Gelmez  Gelmez Gelmez
M.Binai Merre سَلْقَيَةٌ وَاحِدَةٌ R.Mücerred gibi  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi زَلْزَلَةٌ وَاحِدَةٌ
M.Binai Nevi سَلْقَيَةٌ شَدِيدَةٌ  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi زَلْزَلَةٌ شَدِيدَةٌ
Masdar Mimi مُسَلْقًى  R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi مُزَلْزَلٌ
İsmi Tasgir سُلَيْقِيَةٌ عُثَيِّرَةٌ R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi R.Mücerred gibi زُلَيْزِلَةٌ