Sülasi M. 4. BAB Sülasi M. 2. BAB Sülasi M. 1. BAB ???
Ecvef Vâvî 4.Bab Sahih 4.Bab Ecvef Yâî 2.Bab Nâkıs Vâvî 1.Bab Sıfattan türeyen ?
Sülasi M.Mazi سَوِدَ حَمِرَ بَاضَ رَعَا ?
Mazi anlamı Rengi kömür rengi gibi oldu Kızardı Beyaz oldu Cehaletten güzel bir şekilde rücu edip çekildi ?
İf'iâl Babı Mazi اِسْوَدَّ اِحْمَرَّ اِبْيَضَّ اِرْعَوَى اِعْوَرَّ
İf'iâl Mazi anlamı Karardı  Çok kızardı Ağardı, beyazlaştı Cehaletten güzel bir şekilde rücu edip GERİ çekildi Mecâz olarak anlamı Tek gözlü oldu
Muzari يَسْوَدُ ّ يَحْمَرُ ّ يَبْيَضُ ّ يَرْعَوِى يَعْوَرُ ّ
Masdar اِسْوِدَادٌ اِحْمِرَارٌ اِبْيِضَاضٌ اِرْعِوَاءٌ اِعْوِرَارٌ
Emri Gâib لِيَسْوَدِدْ لِيَحْمَرِرْ لِيَبْيَضِضْ لِيَرْعَوِ لِيَعْوَرِرْ
Nehy Gâib لاَ يَسْوَدِدْ لاَ يَحْمَرِرْ لاَ يَبْيَضِضْ لاَ يَرْعَوِ لاَ يَعْوَرِرْ
Emri Hazır اِسْوَدِدْ اِحْمَرِرْ اِبْيَضِضْ اِرْعَوِ اِعْوَرِرْ
Nehy Hazır لاَ تَسْوَدِدْ لاَ تَحْمَرِرْ لاَ تَبْيَضِضْ لاَ تَرْعَوِ لاَ تَعْوَرِرْ
İsmi Fâil مُسْوَدٌ ّ مُحْمَرٌ ّ مُبْيَضٌ ّ مُرْعَوٍ مُعْوَرٌ ّ
İsmi Meful مُسْوَدٌ ّ بِهِ مُحْمَرٌ ّ بِهِ مُبْيَضٌ ّ بِهِ مُرْعَوًى بِهِ مُعْوَرٌ ّ بِهِ
İsmi Mensub اِسْوِدَادِىٌ ّ ّ اِحْمِرَارِىٌ ّ اِبْيِضَاضِىٌ ّ اِرْعِوَائِىٌ ّ اِعْوِرَارِىٌ ّ
İsmi Tafdil اَشَدُ ّمِنْهُ اِسْوِدَاداً اَشَدُ ّمِنْهُ اِحْمِرَاراً اَشَدُ ّمِنْهُ اِبْيِضَاضاً اَشَدُ ّمِنْهُ اِرْعِوَاءً اَشَدُ ّمِنْهُ اِعْوِرَاراً
M.Binai Merre اِسْوِدَادَةٌ اِحْمِرَارَةٌ اِبْيِضَاضَةٌ اِرْعِوَائَةٌ اِعْوِرَارَةٌ
M.Binai Nevi اِسْوِدَادَةٌ شَدِيدَةٌ اِحْمِرَارَةٌ شَدِيدَةٌ اِبْيِضَاضَةٌ شَدِيدَةٌ اِرْعِوَائَةٌ شَدِيدَةٌ اِعْوِرَارَةٌ شَدِيدَةٌ
Masdar Mimi مُسْوَدٌ ّ مُحْمَرٌ ّ مُبْيَضٌ ّ مُرْعَوًى مُعْوَرٌ ّ
İsmi Tasgir سُوَيْدِيدٌ ّ حُمَيْرِيرٌ بُيَيْضِيضٌ رُعَيْوِىٌ ّ عُوَيْرِيرٌ