NOT-1: Mübalağalı ismi fâil ve ismi alet, gelmez. NOT-2: İsmi zaman ve ismi mekan'ın kalıbları, masdar mimi gibidir. NOT-3: ( سَلَق ) fiilinin Tedahrece mülhak ve İhranceme mülhak Bab'ındaki anlamları Arapça Lügatta aynı verilmiş. Aralarındaki anlam farkı ne olabilir acaba? NOT-4: ( شَطَنَ ) fiilinin 1. Bab'tan diğer bir anlamı da, "Hayvanı uzun iple bağladı". NOT-5: Arapça Lügatta sülasi anlamı ile, rubai anlamı aynı verilmiş, aralarındaki saklı anlam farkı ne olabilir acaba?

  TEDAHRECE'ye MÜLHAK TEDAHRECE
Sahih Fiil 4.Bab Sahih Fiil 1.Bab Sahih Fiil 1.Bab Sahih Fiil 1.Bab Sahih Fiil 1.Bab Rubai Mücerred
Sülasi M.Mazi جَرِمَ شَطَنَ سَلَقَ رَهَكَ جَلَبَ دَحْرَجَ
Mazi anlamı Uyuz isabet etti Hakk vs'den uzak oldu Ensesi üzerine yıktı, incitti Yordu Bir yerden bir yere götürdü, sürdü Yuvarladı
Tedahrece ve Mülhak Kalıpları تَفَوْعَلَ تَفَيْعَلَ تَفَعْلَى تَفَعْوَلَ تَفَعْلَلَ تَفَعْلَلَ
Tedahrece Mazi تَجَوْرَبَ تَشَيْطَنَ تَسَلْقَى تَرَهْوَكَ تَجَلْبَبَ تَدَحْرَجَ
Tedahrece anlamı Uyuz isabet etti Hakk vs'den uzak oldu Ensesi üzerine yıktı, incitti Dalga gibi çalkalanarak yürüdü, sallanarak gitti Gömlek giydirdi Yuvarladı
Muzari يَتَجَوْرَبُ يَتَشَيْطَنُ يَتَسَلْقَى يَتَرَهْوَكُ يَسْتَشِيرُ يَتَدَحْرَجُ
Emri Gâib لِيَتَجَوْرَبْ لِيَتَشَيْطَنْ لِيَتَسَلْقَ لِيَتَرَهْوَكْ لِيَتَجَلْبَبْ لِيَتَدَحْرَجْ
Nehy Gâib لاَ يَتَجَوْرَبْ لاَ يَتَشَيْطَنْ لاَ يَتَسَلْقَ لاَ يَتَرَهْوَكْ لاَ يَتَجَلْبَبْ لاَ يَتَدَحْرَجْ
Emri Hazır تَجَوْرَبْ تَشَيْطَنْ تَسَلْقَ تَرَحْوَكْ تَجَلْبَبْ تَدَحْرَجْ
Nehy Hazır لاَ تَتَجَوْرَبْ لاَ تَتَشَيْطَنْ لاَ تَتَسَلْقَ لاَ تَتَرَحْوَكْ لاَ تَتَجَلْبَبْ لاَ تَتَدَحْرَجْ
İsmi Fâil مُتَجَوْرِبٌ مُتَشَيْطِنٌ مُتَسَلْقٍ مُتَرَهْوِكٌ مُتَجَلْبِبٌ مُتَدَحْرِجٌ
İsmi Meful مُتَجَوْرَبٌ بِهِ مُتَشَيْطَنٌ بِهِ مُتَسَلْقًى بِهِ مُتَرَهْوَكٌ بِهِ مُتَجَلْبَبٌ بِهِ مُتَدَحْرَجٌ بِهِ
İsmi Mensub تَجَوْرُبِىٌ ّ تَشَيْطُنِىٌ ّ تَسَلْقِىٌ ّ تَرَهْوُكِىٌ ّ تَجَلْبُبِىٌ ّ تَدَحْرُجِىٌ ّ
İsmi Tafdil اَشَدُ ّمِنْهُ تَجَوْرُباً اَشَدُ ّمِنْهُ تَشَيْطُناً اَشَدُ ّمِنْهُ تَسَلْقِياً اَشَدُ ّمِنْهُ تَرَهْوُكاً اَشَدُ ّمِنْهُ تَجَلْبُباً اَشَدُ ّمِنْهُ تَدَحْرُجاً
M.Binai Merre تَجَوْرُبَةٌ تَشَيْطُنَةٌ تَسَلْقِيَةٌ تَرَهْوُكَةٌ تَجَلْبُبَةٌ اِسْتِخْرَاجَةٌ
M.Binai Nevi تَجَوْرُبَةٌ شَدِيدَةٌ تَشَيْطُنَةٌ شَدِيدَةٌ تَسَلْقِيَةٌ شَدِيدَةٌ تَرَهْوُكَةٌ شَدِيدَةٌ تَجَلْبُبَةٌ شَدِيدَةٌ تَدَحْرُجَةٌ شَدِيدَةٌ
M. Gayri Mimi تَجَوْرُبٌ تَشَيْطُنٌ تَسَلْقٍ تَرَهْوُكٌ تَجَلْبُبٌ تَدَحْرُجٌ
Masdar Mimi مُتَجَوْرَبٌ مُتَشَيْطَنٌ مُتَسَلْقًى مُتَرَهْوَكٌ مُتَجَلْبَبٌ مُتَدَحْرَجٌ
İsmi Tasgir تُجَيْرِبٌ تُشَيْطِنٌ تُسَيْلِقٌ تُرَيْهِكٌ جُلَيْبِبٌ دُحَيْرِجٌ