Derlenen Sarf ve Nahiv Bilgileri

Ana Sayfa         Âmiller         Mamuller         İ'rab         Emsile         Bina         Linkler

 

?.1  Nahiv,  İ'rab,  Mu'rab ve Mebnî Tarifleri (?.2  ve ?.3  ve ?.4    ve ?.5  )


İ'râb : Bakara Sûresi, 1-5


İ'râb : Bakara Sûresi, 2-10

İsimlerde Tam İ'rab (? ) İsimlerde Nakıs İrab (? ) Tam İrab Nakıs İrab
Müfred ve Cemi Mükesser İLLETLİ Altı İsim Gayri Munsarif İsimler Cemi Müennes Salim Cemi Müzekker Salim İsimde Tesniye ve .. Sonu Sahih Muzari Sonu İlletli Muzarı Fiilde Tesniye
?.1 Zamme ?.1 Zamme ?.1 Zamme ?.1 Vav ?.1 Elif ?.1 Zamme ?.1 Zamme ?.1 Nun
?.2 Fetha Vâv-Elif-Ya ?.2 Fetha ?.2 Kesra ?.2 Ya ?.2 Ya ?.2 Fetha (?) Fetha (?) Nun Hazfı
?.3 Kesra ?.3 Fetha ?.3 Kesra ?.3 Ya ?.3 Ya
     ?.3 Hazfı Hareke (?) Hazfı Harf (?) Nun Hazfı


Tezekkür, Tefekkür, Tedebbür, Muhabbet ve Şâhidlik hk'da Derlenen Bilgiler ve bir  (Örnek)
:
Hz.Ali (K.V)'den: "İlimsiz ibadetin hayrı yoktur. Tedebbürsüz kıraatın da faydası olmaz.

Tefekkür ederken; Fiil cümlelerinde "Fâilin sıfatı + Fiil + Harficer + Mecrur isim" unsurlarını birlikte kullanırız. (1) Bu dört unsurdan birinin anlamı bilinmez ise, fiilin zuhur sebebi tesbit edilemez. Dolayısıyla da, müsebbib bilinemez ve NİÇİN sorusu cevapsız kalır. (2) Şayet "harficer ve mecrur isim" yoksa, yapılan tâlime tezekkür denir.

Mübtedâsı ve haberi olan isim cümleleri ile; hem tezekkür tâlimi edilir, hem de tefekkür tâlimi edilir.

Tedebbür ederken; Fiil cümlelerinde  "Ellah Teala'nın Esmâ'sı + Fiil + Harficer + Mecrur" unsurlarını birlikte kullanırız. Bu dört unsurdan birinin anlamı bilinmez ise, Ellah Teala'nın iradesi tesbit edilemez ve Hikmet'i bilinmez. Şayet "harficer ve mecrur isim" yoksa, yapılan tâlime muhabbet denir ve kişiye, Ellah Teala'ya ve Hz. Rasulullah a.s.v'a muhabbet derecesini bildirir.

Mübtedâsı gizli olan isim cümlesi ile Tedebbür tâlimi edilir (Örnek :7/2). Haberi gizli olan isim cümlesi ile muhabbet tâlimi edilir (Örnek 55/1).


Tefekkür edilebilen her Ayet-i Kerime Tedebbür edilebilir. Tezekkür edilen her Ayet-i Kerime ile de, muhabbet edilebilir. Örnek : هوى  ) kökünden türeyen 2.BAB Şahin vs. için ; "Avın üzerine yıldırım gibi inmek" anlamına gelir. Şayet bu kökten 4.BAB üretilirse ; "Bir şeye meftun olmak, sevmek" anlamına gelir. Düşünülürse, iki anlamında bir biri içinde saklı olduğu görülür. Şöyle de söylenebilir. Şahin'in avına dalışını gözleyen kişi cümlesini 2.BAB dan kurar. Şayet şahin avına dalışını bize anlatabilseydi, cümlesini 4.BAB dan kurardı.


Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in İlmine Şâhidlik etmek için, Hadis-i Şerifler ile; tezekkür - tefekkür - tedebbür - muhabbet tâlim edilir. "İlmine Şâhidliğin EDEBİ" de SADECE BİR Hadis-i Şerifi tâlim ederken öğretilir. Çünkü her bir Hadis-i Şerif, aynı pazzılın bir parçası gibidir. 

Ellah Teala'nın Aşkına Şâhidlik etmek için, Kur'an-ı Kerim ile tâlim edilir.  "Aşkına Şâhidliğin EDEBİ" de SADECE BİR Ayeti Kerimeyi tâlim ederken öğretilir. Çünkü her bir Ayet-i Kerime, aynı pazzılın bir parçası gibidir. 

Ellah Teala Âşık'tır, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Mâşuk'tur. Geceleyin O'na bedelü'l-mutâbık ve gündüzün de O'na atf-ı beyân olan vâris'i, ÂŞK'tır. Çünkü O, Tefsir-i Sırr-ı Kur'andır. Cümle müşkül anınla asândır (Erzurumlu İbrahim Hakkı k.s). Ümmet-i Muhammed ise, hem ilmine şâhid, hem aşkına şâhid, hem de AŞK'ın Şâhidi olanlardır (3/53, Duâmız). "Aşk'a Şâhidliğin EDEBİ" ni de bir Rabbâni Âlim tâlim ettirerek öğretir. Açıklama için ( عِلْمٍ ) dosyasına bakınız.

Hz. Rasulullah (s.a.v) : "Her âyetin bir zâhiri, bir bâtınî, bir haddi, bir matlaı vardır." buyurmuştur. Bu nedenle, her bir Âyet-i Kerimelerin zâhiri ve bâtınî anlamları Tezekkür ve tefekkür ile bilinir, haddi ve matlaı anlamları ise, tedebbür ve muhabbet ile bilinir.


1.BAB 2.BAB 3.BAB 4.BAB ZAMİRLER HARFLER

عبد

ختم

شرح

عِلْمٍ

إِيَّاكَ

يس

عوذ
نوى
سلم

الواو

عونerkonakhalil@gmail.com

Halil Erkonak ve Sacide Kahvecioğlu (Erkonak).