Derlenen Sarf ve Nahiv Bilgileri

Ana Sayfa                  Âmiller         Mamuller         İ'rab         Emsile         Bina         Linkler

 


   MÂ'MUL  (Yapılmış, işlenmiş) :  Âmil'in, vasıtalı - vasıtasız tesir ettiği kelimedir ve AMEL'den türemiştir. Mâ'mulün bih, kendisiyle amel olunan hukuk'tur. ?

"Âmil; ilâhi sıfat, izafi sıfat, asli vasıf veya izafi vasıfları görülür, bilinir, sezilir veya anlaşılır hale getiren kelimelerin genel isimidir." diye de tanımlanabilir.

Âmil, mâmule tesir eder. Mâmul de, kendisine tâbi olana tesir eder. İlk mâmule "Bilasale" ve buna tâbi olan mâmule de "Bittebiyye" denir. Âmil, Bilasale'ye vasıtasız olarak tesir eder ve Bittebiyye ise vasıtalı olarak tesir eder.

   Mânaya vâz olunmuş lafızlar, iki kısımdır. Birincisi; bir cümlede kullanılmayan sözlerdir. Bunlar, âmilleri bulunmadığı için mamul olamazlar veya mamulleri bulunmadığı için âmil de olamazlar. İkincisi; Bir cümlede kullanılanlar olup,üç kısma ayrılırlar.   1. Hiç bir zaman mâmul olmayanlar ?    2. Daima mâmul olanlar ?   3. İkinci kısım yerine geçince mâmul olanlar ?

       Lâzım Mebnî İsimler :

Zamir Muttasil Zamir Munfasil Zamir Tarif Zamir Huve Zamir Ente Zamir Ene Zamir Irabİşâret İsimler-1 İşâret İsimler-2Mâmuller  (Toplam 30 adet)

Bilasale (25 adet)

 Bittebiyye (5 adet)


Merfular
?


Mensublar
?


Mecrurlar ?


Meczumlar
?


Tâbiler ?

1

Fâil

?  ? Mefulu Mutlak


Harficer ile mecrur olan
Bakınız: Âmiller

Muzari fiili Cezm edenler
Bakınız: Âmiller
1.1. Sıfat
... ve ...
1.2. Vasıf

2

?  Naibi Fâil


Mefulü bih


İzâfet (İsim Tamlaması)
Muzâf-Muzafun ileyh
Gizli ( إِنْ ) ile meczûm olan muzâri fiil
2. ?  Te'kit


3

Mübteda


Mefulü fih

Mahallen meczûm olan fiil ve cümleler
3. ?  Bedel


4

Haber


Mefulü leh


4. ?  Atfı Beyan

5

? ?  ( كَانَ)  ismi


Mefulü maah

EL-ESMÂ ... ve ... İsimler
5.1. ?  Atıf_( وَ )


6

? ?  ( إِنَّ)  haberi


?  ?  Hâl

Temel Cümle ( 1 ) FİİL CÜMLESİ
5.2. ? ?  Atıf_( فَ )


7

?  ( لاَ)  haberi


Temyîz
Temel Cümle ( 2 ) İSİM CÜMLESİ
5.3. ?  Atıf_( ثُمَّ )


8

? ?مَا ، لاَismi


?  ?  Müstesna

YAN CÜMLELER
5.4. ?  Atıf_( حَتَّى )


9


?
  Muzari fiil


? ?  ( كَانَ)  haberi

1. İsm-i Mevsûl ve Sıla Cümlesi

5.5. ?  Atıf_( أَوْ )


10

? ?  ( إِنَّ)  ismi

2.Sıfat Cümlesi Bakınız : Tâbiler / Sıfat dosyasına
5.6. ?  Atıf_( إِمَّا )


11

?  ( لاَ)  ismi

3.Hâl Cümlesi
5.7. ?  Atıf_( أَمْ )


12

? ?  ( مَا ، لاَ)  haberi

4. Mübtedâ Cümlesi
5.8. ?  Atıf_( لاَ )


13

? ? ? ?  Nasbedici ve muzari

5. Haber Cümlesi
5.9? ?  Atıf_( بَلْ)

6. Fâil olan Cümle
5.10. ?  Atıf_( لَكِنْ )

7. Naib'i Fâil olan Cümle
8.Mef'ûl olan Cümle
9. Muzâfun İleyh olan Cümle
10. Mâtuf olan Cümle
11. Bedel olan Cümle
12. Atf-ı Beyan olan Cümle
13. Tefsir Cümlesi
14. Mu'tarıza Cümlesi
15. Müstesnâ Cümlesi
16. Şart Cümlesi
17. Cevap Cümlesi - Şart'ın cevabı
18. Cevab Cümlesi - Taleb'in cevabı
19. Cevab Cümlesi - Nidâ'nın cevabı
20. Cevab Cümlesi - Kasem'in cevabı
21. İstiğâze Cümlesi
22. Münâdâ Cümlesi
23. Beyan Cümlesi
24. Şibhi Cümle
25. Vasıf Cümlesi Bakınız : Tâbiler / Vasıf dosyasına
...
Test Edilecek Kavramlar
erkonakhalil@gmail.com

Halil Erkonak ve Sacide Kahvecioğlu (Erkonak).